Informatie

Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

Verklaring ex artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Mr. D.H.P.C. Glaudemans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten de volgende hoofd- en deelrechtsgebieden geregistreerd:
Hoofdrechtsgebied Deelrechtsgebied

  • Personen- en familierecht
  • Personen- en familierecht: Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen
  • Personen- en familierecht: Jeugdbeschermingsrecht
  • Personen- en familierecht: Ouderschap en erkenning
  • Strafrecht
  • Strafrecht: Jeugdstrafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de
Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd
hoofdrechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocatenkantoor Glaudemans is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Markel Insurance SE via Zicht risico- en verzekeringsadviseurs.

Klachtenregeling

Advocatenkantoor Glaudemans is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De voor de afhandeling van klachten verantwoordelijke klachtenfunctionaris is mr. M.S.C.Leistra.

Bewaartermijnen

Uw dossiers worden elektronisch en op papier gearchiveerd. Dossiers worden 5 jaar bewaard. Na 5 jaar worden uitsluitend nog – indien van toepassing – beschikkingen, vonnissen, convenanten en originele akten bewaard.

Desgewenst kunt u stukken ook ophalen en zelf bewaren. In dat geval kunt u contact opnemen met de secretaresse, zodat u een afspraak kunt maken voor het ophalen van de stukken. U dient in dat geval een legitimatiebewijs mee te nemen en u dient bij het afhalen van de stukken een ontvangstbevestiging te ondertekenen.