Informatie

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Advocatenkantoor Glaudemans is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Markel Insurance SE via Zicht risico- en verzekeringsadviseurs.

Klachtenregeling

Advocatenkantoor Glaudemans is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De voor de afhandeling van klachten verantwoordelijke klachtenfunctionaris is mr. A.S. Fontijn.

Bewaartermijnen

Uw dossiers worden elektronisch en op papier gearchiveerd. Dossiers worden 5 jaar bewaard. Na 5 jaar worden uitsluitend nog – indien van toepassing – beschikkingen, vonnissen, convenanten en originele akten bewaard.

Desgewenst kunt u stukken ook ophalen en zelf bewaren. In dat geval kunt u contact opnemen met de secretaresse, zodat u een afspraak kunt maken voor het ophalen van de stukken. U dient in dat geval een legitimatiebewijs mee te nemen en u dient bij het afhalen van de stukken een ontvangstbevestiging te ondertekenen.